Internationale uitwisseling scholarship

Internationale uitwisseling scholarship

 

De International Exchange Scholarship is bedoeld voor studenten die voor een periode van minimaal 2 maanden tussen campussen willen reizen, om de deelnemers te helpen een deel van de reiskosten en huisvesting te financieren.

De prijs wordt toegekend op basis van de volgende criteria:

Aantoonbare financiële behoefte (Brief over uw doel en situatie, belastingoverzicht van het voorgaande jaar, Salarisstroken, en zoveel als u maar kunt bedenken…)
Deelname aan zakelijke activiteiten, leiderschapsrollen en bevredigende voortgang in verband met de Academie.
Uitstekend vermogen in toegepaste muziekuitvoering, compositie of productie.

Studenten die een van deze beurzen willen aanvragen, moeten ook het volgende materiaal indienen bij de Music Discipline Coordinator:

Een sollicitatiebrief waarin de prestatieactiviteit en het vermogen van de student, de creatieve verdiensten en het leiderschap of andere bijdragen aan de discipline worden behandeld;
Een kopie van de identiteitskaart van de student.

Deze prijzen worden aan het begin en aan het einde van het reis van de leerling.

 

VOORWAARDEN

1. Geschiktheid
Open voor studenten van alle nationaliteiten
Leeftijdsgrens (tussen 17 en 24 jaar oud)
Inschrijving voor een programma op school
Bevredigend academisch record

2. Sollicitatieprocedure
Dien een ingevuld aanmeldingsformulier in, inclusief een persoonlijke verklaring en een bewijs van inschrijving
Verstrek alle gevraagde documenten volgens de gewenste studiebeurs.
Geef twee aanbevelingsbrieven van muziekdocenten of professionals uit de industrie.

3. Beursprijs

De beurs dekt het volledige of gedeeltelijke collegegeld voor het academiejaar (zie de details afhankelijk van de geselecteerde studiebeurs). Het bedrag van de beurs kan variëren afhankelijk van de financiële behoefte van het individu en de muzikale verdiensten op basis van de beslissing van de commissie. De beurs kan jaarlijks worden verlengd, onder voorbehoud van bevredigende voortgang en muzikale/carrière-optredens.

4. Deadline voor aanmelding

Alle materialen moeten uiterlijk 1 juni binnen zijn.

5. Selectieproces

Een panel van teamleden van de Wisseloord Academie en professionals beoordelen alle aanmeldingen en audities. Het panel selecteert de ontvangers van een beurs op basis van muzikaal talent, potentieel en financiële behoefte.

6. Kennisgeving van toekenning

Beursontvangers worden vóór 1 augustus op de hoogte gebracht. Ook niet-ontvangers worden op de hoogte gebracht

7. Aanvaarding van de onderscheiding

Ontvangers moeten binnen een week een acceptatieformulier voor een beurs ondertekenen en terugsturen naar de school.

8. Gebruik van studiebeurzen

De beursfondsen mogen alleen worden gebruikt voor collegegeld en gerelateerde kosten. Van de ontvangers wordt verwacht dat zij een bevredigende voortgang en muzikale prestaties behouden. Van de ontvangers wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij ten minste 85% van de lessen, anders moeten zij mogelijk de studiebeurs gedeeltelijk of volledig terugbetalen.