Volledige cursus Scholarship

Volledige Cursus Scholarships

 

De ‘Full Course’-Scholarship worden toegekend aan geselecteerde Wisseloord-studenten die betrokken zijn bij de ‘Full Course for Composers, Songwriters and Producers’.

Deze beurs dekt 50% van de kosten van de volledige cursus en kan maximaal 3 jaar worden verlengd.

Om in aanmerking te komen voor de ‘Full Course Scholarship’ moeten studenten de volgende elementen aan de selectie toevoegen:

Een aanbevelingsbrief van een muziekleraar op de middelbare school, een privémuziekleraar of een muziekschoolleraar.
Een opname van een optreden (een video-opname van een mobiele telefoon is acceptabel), of 5 volledig geschreven songteksten, of 3 muziekproducties, beats, enz…
Een motivatiebrief waarin wordt uitgelegd waarom je lid wilt worden van de Academie, wat je financiële situatie is, waarom je vindt dat je de beurs verdient.
Een carrièreplan en een businessplan waarin wordt beschreven waar jij jezelf over 3 jaar professioneel ziet.

Voor de studenten die bij hun ouders wonen:

  • Inkomensoverzicht van beide ouders.
  • Aangifte inkomstenbelasting van de ouders.

Voor de studenten die op zichzelf wonen:

  • Bewijs van adresregistratie
  • Aangifte persoonlijk inkomen
  • Salarissplitsing of aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar voor ZZP’ers

 

VOORWAARDEN

1. Geschiktheid
Open voor studenten van alle nationaliteiten
Leeftijdsgrens (tussen 17 en 24 jaar oud)
Inschrijving voor een programma op school
Bevredigend academisch record

2. Sollicitatieprocedure
Dien een ingevuld aanmeldingsformulier in, inclusief een persoonlijke verklaring en een bewijs van inschrijving
Verstrek alle gevraagde documenten volgens de gewenste studiebeurs.
Geef twee aanbevelingsbrieven van muziekdocenten of professionals uit de industrie.

3. Beursprijs

De beurs dekt het volledige of gedeeltelijke collegegeld voor het academiejaar (zie de details afhankelijk van de geselecteerde studiebeurs). Het bedrag van de beurs kan variëren afhankelijk van de financiële behoefte van het individu en de muzikale verdiensten op basis van de beslissing van de commissie. De beurs kan jaarlijks worden verlengd, onder voorbehoud van bevredigende voortgang en muzikale/carrière-optredens.

4. Deadline voor aanmelding

Alle materialen moeten uiterlijk 1 juni binnen zijn.

5. Selectieproces

Een panel van teamleden van de Wisseloord Academie en professionals beoordelen alle aanmeldingen en audities. Het panel selecteert de ontvangers van een beurs op basis van muzikaal talent, potentieel en financiële behoefte.

6. Kennisgeving van toekenning

Beursontvangers worden vóór 1 augustus op de hoogte gebracht. Ook niet-ontvangers worden op de hoogte gebracht

7. Aanvaarding van de onderscheiding

Ontvangers moeten binnen een week een acceptatieformulier voor een beurs ondertekenen en terugsturen naar de school.

8. Gebruik van studiebeurzen

De beursfondsen mogen alleen worden gebruikt voor collegegeld en gerelateerde kosten. Van de ontvangers wordt verwacht dat zij een bevredigende voortgang en muzikale prestaties behouden. Van de ontvangers wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij ten minste 85% van de lessen, anders moeten zij mogelijk de studiebeurs gedeeltelijk of volledig terugbetalen.