Loopbaanontwikkeling en industrienetwerk

Loopbaanontwikkeling en industrienetwerk

Deze beurs dekt 60% van de vergoeding van de netwerkmodule Career Development & Industry en kan maximaal 2 jaar worden verlengd.

De muziekbusiness- en ondernemerschapsbeurs wordt toegekend op basis van de volgende criteria:

Aantoonbare financiële behoefte (Brief over uw doelen en situatie, belastingoverzicht van het voorgaande jaar, Salarisstroken, en zoveel als u maar kunt bedenken…)
Deelname aan zakelijke activiteiten, leiderschapsrollen en bevredigende voortgang in verband met de Academie.

 

VOORWAARDEN

1. Geschiktheid
Open voor studenten van alle nationaliteiten
Leeftijdsgrens (tussen 17 en 24 jaar oud)
Inschrijving voor een programma op school
Bevredigend academisch record

2. Sollicitatieprocedure
Dien een ingevuld aanmeldingsformulier in, inclusief een persoonlijke verklaring en een bewijs van inschrijving
Verstrek alle gevraagde documenten volgens de gewenste studiebeurs.
Geef twee aanbevelingsbrieven van muziekdocenten of professionals uit de industrie.

3. Beursprijs

De beurs dekt het volledige of gedeeltelijke collegegeld voor het academiejaar (zie de details afhankelijk van de geselecteerde studiebeurs). Het bedrag van de beurs kan variëren afhankelijk van de financiële behoefte van het individu en de muzikale verdiensten op basis van de beslissing van de commissie. De beurs kan jaarlijks worden verlengd, onder voorbehoud van bevredigende voortgang en muzikale/carrière-optredens.

4. Deadline voor aanmelding

Alle materialen moeten uiterlijk 1 juni binnen zijn.

5. Selectieproces

Een panel van teamleden van de Wisseloord Academie en professionals beoordelen alle aanmeldingen en audities. Het panel selecteert de ontvangers van een beurs op basis van muzikaal talent, potentieel en financiële behoefte.

6. Kennisgeving van toekenning

Beursontvangers worden vóór 1 augustus op de hoogte gebracht. Ook niet-ontvangers worden op de hoogte gebracht

7. Aanvaarding van de onderscheiding

Ontvangers moeten binnen een week een acceptatieformulier voor een beurs ondertekenen en terugsturen naar de school.

8. Gebruik van studiebeurzen

De beursfondsen mogen alleen worden gebruikt voor collegegeld en gerelateerde kosten. Van de ontvangers wordt verwacht dat zij een bevredigende voortgang en muzikale prestaties behouden. Van de ontvangers wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij ten minste 85% van de lessen, anders moeten zij mogelijk de studiebeurs gedeeltelijk of volledig terugbetalen.